Trobada entre el Museu de Solsona i la plataforma NaturaLitat en relació als menhirs

febr. 14, 2019 | Natura & Espiritualitat

Us transcrivim a continuació un resum de la reunió que el passat 15 de gener van mantenir el Museu Diocesà de Solsona, el delegat territorial de Patrimoni de la Catalunya Central i representants de la Plataforma NaturaLitat en relació als menhirs que es van retirar per ser restaurats i que de moment són a la Casa Gran de Riner.

Van assistir a la reunió Lidia Fàbregas, arqueòloga i tècnic del Museu, coordinadora del projecte “Gegants Immortals”; Lluís Prat, director del Museu; Antoni Caballé, delegat territorial de patrimoni de la Catalunya central; Pablo Martínez arqueòleg redactor del projecte i Josep M, Mallarach, Laura de Castellet, Marta Aymerich, i Marta Bellpuig com a representants de la Plataforma NaturaLitat.

Aquest és el resum del que es va tractar, fet per la Plataforma:

Abans de començar entreguem al director del Museu la petició i el plec de 480 signatures que la subscriuen, tal com es va publicar en la  campanya SOS Menhirs: esteles in situ.

Iniciem la ronda de presentacions, i ja des de l’inici vàrem sentir el lideratge de Lídia Fàbregas i el seu interès i consciència que les accions a dur a terme podien obrir un model pioner de museu al territori .

Amb les aportacions de Josep Maria Mallarach, els assistents per part del museu van poder comprovar que la petició de la campanya tenia una gran profunditat i permetia una nova visió més amplia del valor de les esteles. De seguida va quedar clar que la petició suposava un gran valor afegit a tot el projecte, exigint una major coherència del tractament de les peces, més enllà del seu valor material per se. L’arqueòleg Pablo Martínez, va mostrar un gran interès per les referències i arguments exposats per  Mallarach.

A més vàrem comptar també amb el suport de la Laura de Castellet. Amb el seu coneixement de les esteles, de les seves funcions i ubicacions en territori, i els seus contactes personals com a veïna, va esdevenir una persona clau amb qui el museu havia de comptar per aquest projecte, tal com vam comentar entre tots.

La Lídia i en Pablo van comentar l’estat financer del projecte. Concreten que el projecte va per fases, i que fins ara el pressupost de què disposaven ha permès el trasllat de les peces. I que encara no tenen tancat el pressupost de la fase següent, que és la restauració, que esperen que pugui començar l’estiu vinent.

Antoni Caballé, una mica sorprès per aquestes informacions, va fer comentaris de tipus pràctic, en relació als recursos i a la possibilitat de obtenir-ne. Es va mostrar també molt interessat i obert a contemplar possibilitats d’ incloure aquestes altres visions en el projecte.

Tots plegats deixen molt clar que la fase del retorn i futura ubicació de les esteles un cop restaurades encara no s’ha estudiat. Comenten que el Roc de la Marededéu és el que tenen més clar que ha de tornar al seu lloc d’origen.

Per la seva part, Lídia va comentar que estàvem obrint una oportunitat d’integrar en el projecte aquests altres aspectes que ells no havien tingut en compte fins ara.

Per part de la Plataforma introduïm la proposta de celebrar una Jornada d’aprofundiment per debatre aquests altres aspectes i els valors immaterials no contemplats en aquest projecte. La idea els sembla molt positiva i s’ofereixen a col.laborar en l’organització.

Proposem de fer-la a la Sala Gran al Miracle, i els comentem que com a Plataforma anirem a parlar amb l’Ajuntament de Riner. La proposta és que sigui una jornada amb experts de diversos àmbits; una jornada participativa oberta a totes les entitats o organitzacions que hi puguin estar implicades (els Amics del Miracle, Territori de Masies, Ajuntaments, Monestir… )

Comentem que l’ideal seria fer-la a la primavera, quan el bon temps permeti fer alguna activitat in situ, perquè els assistents puguin experimentar els valors del debat que s’ha obert..

Manifesten que s’han d’anar fer actuacions sovint perquè el projecte es mantingui viu, cosa que pot ajudar a aconseguir recursos, perquè no quedi aturat. Amb possibles noves accions a la propera tardor.

I proposen incloure la visió immaterial en la fase d’estudi d’aquest retorn, com a element enriquidor i pioner. L’ambient va ser en tot moment cordial i receptiu. I ja des del primer moment vàrem sentir l’interès per la nostra aportació i el desig de fer una actuació pionera a Catalunya.

Ens emplacem a buscar una data durant aquest primer trimestre.