Activitats

De què parlem quan parlem de...

Natura i Espiritualitat

Aquest vídeo, preparat per Roser Bosch, recull l’activitat que ella mateixa va dirigir al taller Laudato si’ al Miracle el setembre de 2021.

Art i Espiritualitat 

Contingut disponible ben aviat.

Transcendència i Espiritualitat

Una definició de transcendència podria ser la nostra capacitat i necessitat humanes d’anar més enllà de nosaltres mateixos. L’ésser humà és un ésser obert, i només es realitza ell mateix quan es transcendeix.

Hi ha dues maneres d’arribar a aquesta transcendència, que es complementen: l’aventura de la interioritat i la mística, a través de la meditació i els exercicis espirituals (Déu com aquell que és més íntim que la meva intimitat, com diu sant Agustí); i l’exercici de la compassió, que es concreta en la solidaritat amb els qui més pateixen, en l’ecologia, i en la lluita no-violenta per la justícia.

Per treballar aquestes dimensions oferim els tallers de “Contemplació, Natura i Espiritualitat” (amb caps de setmana d’iniciació i manteniment durant el curs, i una setmana d’aprofundiment a l’estiu); els Exercicis Espirituals que ofereix la Casa; i caps de setmana dedicats a l’ecologia i l’espiritualitat, la pau i la no-violència, la justícia social.

Els nostres tallers de meditació segueixen la línia que va inaugurar en Vicenç Santamaria, amb els seus “deserts de contemplació” ,i estan inspirats en la modalitat oferta per X. Melloni, hereva de la metodologia de Franz Jalics, que recupera per a l’espiritualitat occidental la contemplació de la natura, i les tradicions de la l’espiritualitat eremítica i de la pregària del cor.

La contemplació de la natura, que l’espai del Miracle tant afavoreix, i la meditació a través del cos amb el Qi Gong són parts integrants d’aquesta espiritualitat que es basa en la percepció de la realitat que ens envolta, l’atenció a les sensacions del nostre cos, i una espiritualitat integradora de totes les dimensions personals, amb harmonia amb la natura.

Psicologia i Espiritualitat

L’espiritualitat està íntimament relacionada amb el coneixement d’un mateix. Quan aconseguim conéixer-nos més a nosaltres mateixos, amb el propi caràcter i la nostra origninalitat personal, i a més, aprenem el funcionament de la ment que compartim amb les altres persones, esdevenim més lliures, i aconseguim relacions més sanes amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb Déu.

El model psicològic que usem per relacionar psicologia i espiritualitat és l’anomenat Psicologia Analítica, Psicologia de les Profunditats, o Psicologia arquetipal. L’espai d’intersecció entre Psicologia analítica i Espiritualitat és el món simbòlic i el diàleg entre el nostre jo conscient i l’inconscient.

Per tal de treballar aquestes dimensions oferim els tallers de cap de setmana anomenats “Vorejant l’ànima humana”. El “Vorejant l’ànima humana I” està dedicat a la interpretació dels somnis i a l’anàlisi dels somnis o visions espirituals que apareixen a la Bíblia.

Després d’una introducció general a la interpretació dels somnis es fa pràctica sobre alguns exemples de somnis, i s’analitzen somnis que els mateixos participants vulguin compartir.

I el “Vorejant l’ànima humana II” consisteix en diversos tallers d’interpretació de textos clàssics: la Bíblia, mites grecs, contes; o de monogràfics que relacionen Psicologia i Espiritualitat com “el procés de dol” i “etapes de la vida”. Per fer el “Vorejant l’ànima humana II” no cal haver fet el “Vorejant l’ànima humana I”. En aquests tallers, el dissabte a la nit projectem una pel·lícula sobre el tema del taller, i el diumenge fem un cinefòrum, compartint el que ens ha suggerit.

Paraula i Espiritualitat

Contingut disponible ben aviat.