Activitats

De què parlem quan parlem de...

Natura i Espiritualitat

Aquest vídeo, preparat per Roser Bosch, recull l’activitat que ella mateixa va dirigir al taller Laudato si’ al Miracle el setembre de 2021.

Art i Espiritualitat 

Des de l’albor dels temps, les diverses disciplines artístiques han contribuït, amb les diferents tradicions espirituals, a representar les seves formes més simbòliques per tal de ser transmeses a la humanitat. Uns exemples molt clars els veiem a les primeres pintures rupestres trobades a l’interior de coves, a les primeres i arcaiques estatuetes que representaven les divinitats prehistòriques, als dòlmens megalítics, dels quals al Miracle es conserva una peça extraordinària: el Roc de la Mare de Déu.

A través de les tres arts tradicionals -arquitectura, escultura, pintura- juntament amb d’altres disciplines -música, dansa, teatre- a més de les més recents –fotografia, vídeo-, l’Allò diví i inefable s’ha expressat de múltiples maneres en tot el món i al llarg de la història.

Mitjançant l’art, l’espiritualitat transcendeix els sentits i s’aprofundeix sota l’epidermis de la inspiració. L’art fa activar els mecanismes que connecten l’ésser amb allò que existeix i tal volta no veiem. No som capaços de pronunciar, d’anomenar, de donar paraula, però sí de representar, de visualitzar, de taral·lejar, d’olorar, de plorar…, en definitiva, de sentir.

Per poder treballar i analitzar aquesta dimensió artística de l’espiritualitat oferim els tallers de cap de setmana anomenats “La música callada”, “Les pintures parlen”, “Ikebana” i “Audicions musicals” i les disciplines artístiques que treballem principalment són la música, la pintura i l’art floral.

Durant el cap de setmana aprofundim al voltant d’una noció relativa a l’espiritualitat a partir de l’anàlisi suggeridora d’una peça, ja sigui musical, pictòrica o sensitiva. Tanmateix l’abordarem des de diferents vessants: l’escolta, la mirada, la recerca de la bellesa en la natura, les fonts primigènies, els artistes… així com altres obres similars o coetànies.

Per portar a terme aquest estudi multidisciplinar, el taller és conduït per persones especialitzades en aquestes matèries que ens ajuden a tenir una visió més completa a través de xerrades, reflexions i activitats dinamitzades amb un caràcter lúdic i didàctic.

Aquest taller es complementa amb estones de silenci, en què la contemplació estètica de la natura circundant del Miracle és essencial per trobar en la realitat la petjada divina, així com amb estones de meditació individual a redós del temple i temps lliure.

Transcendència i Espiritualitat

Una definició de transcendència podria ser la nostra capacitat i necessitat humanes d’anar més enllà de nosaltres mateixos. L’ésser humà és un ésser obert, i només es realitza ell mateix quan es transcendeix.

Hi ha dues maneres d’arribar a aquesta transcendència, que es complementen: l’aventura de la interioritat i la mística, a través de la meditació i els exercicis espirituals (Déu com aquell que és més íntim que la meva intimitat, com diu sant Agustí); i l’exercici de la compassió, que es concreta en la solidaritat amb els qui més pateixen, en l’ecologia, i en la lluita no-violenta per la justícia.

Per treballar aquestes dimensions oferim els tallers de “Contemplació, Natura i Espiritualitat” (amb caps de setmana d’iniciació i manteniment durant el curs, i una setmana d’aprofundiment a l’estiu); els Exercicis Espirituals que ofereix la Casa; i caps de setmana dedicats a l’ecologia i l’espiritualitat, la pau i la no-violència, la justícia social.

Els nostres tallers de meditació segueixen la línia que va inaugurar en Vicenç Santamaria, amb els seus “deserts de contemplació” ,i estan inspirats en la modalitat oferta per X. Melloni, hereva de la metodologia de Franz Jalics, que recupera per a l’espiritualitat occidental la contemplació de la natura, i les tradicions de la l’espiritualitat eremítica i de la pregària del cor.

La contemplació de la natura, que l’espai del Miracle tant afavoreix, i la meditació a través del cos amb el Qi Gong són parts integrants d’aquesta espiritualitat que es basa en la percepció de la realitat que ens envolta, l’atenció a les sensacions del nostre cos, i una espiritualitat integradora de totes les dimensions personals, amb harmonia amb la natura.

Psicologia i Espiritualitat

L’espiritualitat està íntimament relacionada amb el coneixement d’un mateix. Quan aconseguim conéixer-nos més a nosaltres mateixos, amb el propi caràcter i la nostra origninalitat personal, i a més, aprenem el funcionament de la ment que compartim amb les altres persones, esdevenim més lliures, i aconseguim relacions més sanes amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb Déu.

El model psicològic que usem per relacionar psicologia i espiritualitat és l’anomenat Psicologia Analítica, Psicologia de les Profunditats, o Psicologia arquetipal. L’espai d’intersecció entre Psicologia analítica i Espiritualitat és el món simbòlic i el diàleg entre el nostre jo conscient i l’inconscient.

Per tal de treballar aquestes dimensions oferim els tallers de cap de setmana anomenats “Vorejant l’ànima humana”. El “Vorejant l’ànima humana I” està dedicat a la interpretació dels somnis i a l’anàlisi dels somnis o visions espirituals que apareixen a la Bíblia.

Després d’una introducció general a la interpretació dels somnis es fa pràctica sobre alguns exemples de somnis, i s’analitzen somnis que els mateixos participants vulguin compartir.

I el “Vorejant l’ànima humana II” consisteix en diversos tallers d’interpretació de textos clàssics: la Bíblia, mites grecs, contes; o de monogràfics que relacionen Psicologia i Espiritualitat com “el procés de dol” i “etapes de la vida”. Per fer el “Vorejant l’ànima humana II” no cal haver fet el “Vorejant l’ànima humana I”. En aquests tallers, el dissabte a la nit projectem una pel·lícula sobre el tema del taller, i el diumenge fem un cinefòrum, compartint el que ens ha suggerit.

Paraula i Espiritualitat

La literatura és una manera d’emparaular l’experiència humana, de xifrar i transmetre la seva infinita complexitat i varietat. És una manifestació de la dimensió simbòlica i narrativa de la ment, que ens permet explorar àmbits bàsics de l’experiència humana i confrontar-los amb la nostra pròpia experiència. En aquest sentit, els textos literaris són un fantàstic mitjà per moblar la interioritat, per desenvolupar l’espiritualitat. El món interior és l’àmbit on ressona allò que llegim en forma d’intuïcions, pensaments, sentiments, sensacions i emocions; és l’àmbit de la subjectivitat. Fer atenció a aquests ressons permet assaborir el que els textos són i alhora poblar la nostra interioritat fent conscients els ressons. Una lectura contemplativa, espiritual, és una lectura atenta, pausada i recurrent dels textos. Només una atenció eficient, sostinguda, pot portar a una comprensió profunda. Mitjançant la contemplació s’obre una disposició completament nova davant del text, més dialògica, empàtica, comprensiva, que aconsegueix que el text interpel·li i impacti el lector no només per la transmissió d’uns coneixements sinó també per la transmissió d’una experiència.

Per tal de treballar aquestes dimensions oferim els tallers de cap de setmana anomenats “Bassa d’Òria”, organitzats conjuntament amb l’Aula de Literatura i Meditació de la Universitat de Barcelona, que proposen l’aproximació a una obra literària des de la lectura contemplativa i compartida. Aquesta experiència conforma una veritable comunitat de lectura, de contemplació i d’interpretació, encara que només sigui per uns dies. El que finalment ens enduem a casa són eines per posar paraules a les nostres experiències interiors.