Preguem per les persones tancades als centres d’internament per a estrangers

gen. 30, 2021 | Amics de la Casa del Miracle

Senyor, tu que a ningú veus com a un estrany
i a ningú deixes sense la teva protecció,
conforta els nostres germans i germanes migrants
perseguits i els detinguts en els CIE.
Concedeix-los a tots fortalesa i serenitat
per a afrontar els difícils moments que viuen.
I a nosaltres, dóna’ns un amor fort i decidit,
per poder ser hospitalaris, acollidors i profètics.
Ajuda’ns a posar els mitjans per lluitar
per una reforma migratòria integral
i pel tancament dels CIE.
En aquest món, que sembla tan deshumanitzat,
ajuda’ns a ser llum en el nostre entorn.
Llum que ajudi a deixar enrere la hostilitat
per donar pas a la hospitalitat i l’acollida.
Ajuda’ns a caminar sense pors, i a plena llum,
com a filles i fills del mateix Déu.

(De la pregària que ara mateix acaba de fer-se davant del CIE de Barcelona, organitzada per Migrastudium)